Kuruluş Amacı

Kuruluş Amacı

Kuruluş Amacı

 


 

KURULUŞ AMACI: Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren oto sanatkarı meslek mensuplarını, kurulacak bir İhtisas Odası bünyesinde toplamak suretiyle meslektaşlarımızın, müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halkla olan ilişkilerinde Ahi Evran Kültüründen gelen; dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplinini ve ahlakını korumak için gerekli gördüğü bütün teşebbüs ve faaliyetlerde bulunmak; Meslekle ilgili mevzuatları incelemek, tespit edilen eksikliklerle alakalı görüş ve düşünceleri ilgili makamlara bildirmek.Mesleğe yönelik ve meslektaşların menfaatleriyle ilgili işlerde resmi makamlarla işbirliği yapmak. Oto sanatının, çağın gereklerine ve ülkenin menfaatlerine uygun olarak gelişmesini ve örgütlenmesini gerçekleştirmek için başta Mesleki Eğitim Merkezleri olmak üzere, ilgili bakanlıklar ve kuruluşlarla ilişki kurmak, ortak çalışma yapmak, ,

Esnaf ve sanatkarlarla ilgili kanun,tüzük ve yönetmelik değişikliği ve hazırlanması aşamalarında etkin çalışma yapmak ve bu doğrultuda ilgili kamu kurumları ve üst kuruluşlarımız ile işbirliği içerisinde bulunmak. Meslektaşlar arasında haksız rekabeti önlemek, haksız rekabetin oluşması halinde ilgili kurumlar nezdinde işlem başlatmak. İş yerlerinin, iş güvenliği ve işçi sağlığı mevzuatına uygun olarak gerçekleşmesini sağlamak amacıyla gerekli girişimlerde bulunmak, İş Güvenliği ortamının oluşması için çalışmalar yapmak.Oto sanatkarlarının mesleki çalışmaları ve yetkilerini kullanmaları sürecinde karşılaşacakları her türlü yasa ve yönetmelik dışı haksızlık, şeref ve onur dışı davranışlara karşı bütün girişimleri yapmak ve üyeler arasındaki mesleki dayanışmayı güçlendirmek, Oto sanatkarlarının mesleklerini uygulamaları sırasında ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun davranmalarını sağlamak, aksi davranışlarda bulunanları yasa ve yönetmelikler çerçevesinde uyarmak ve gerekirse cezalandırmak, Oto sanatı ile ilgili teknik eleman kadrosunun yetiştirilmesi ve eğitimlerinin sağlanması için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak