Esnaf Kredisi

ESNAF VE SANATKÂRLAR İŞLETME KREDİSİ 

Esnaf ve Sanatkar İşletme Kredisi; Esnaf Kefalet Kooperatifleri tarafından, Halk Bankası aracılığı ile kullandırılmaktadır. 

Kredi Limiti: İşletme kredisi limiti üst sınırı 35.000,00 Türk lirası’dır. 

Kredi Vadesi ve Ödeme Şekli: Esnaf Kredileri en çok 24 ay vadelidir. Kredinin geri ödemesi isteğe bağlı aylık ya da 3’ er aylık dönemler halinde düzenlenebilir. 

Kredi Talebi: Kredi Talebi 2 aşamada tamamlanır. 

1.aşama: Bu aşamada, kredi talebinde bulunan esnaf, aşağıda yazılı belgelerle,ilgili Halk Bankası Şubesine başvuruda bulunur. 

Belgeler: 

-Vergi Levhası Fotokopisi 
-Kimlik fotokopisi

Bu başvuru üzerine Halk Bankası, ilgili esnaf hakkında ön istihbarat çalışması yapar. ön istihbarat çalışması sonucu Banka tarafından onay verildiği takdirde;ikinci aşamaya geçilir. 

2.aşama: Banka tarafından bu aşamada esnaftan aşağıdaki belgeler istenir: 

Belgeler: 
- Mesleki Faaliyet Belgesi: Bu belgeyi, bağlı bulunduğunuz Esnaf Odası düzenler.
- Esnaf Sicil Tasdiknamesi: Bu belgeyi, Esnaf Sicil Müdürlüğü düzenler. Ancak mevcut Sicil Tasdiknamesinin son 5 yıl içerisinde vizesi yapılmış ise yeniden tasdiki gerekmez,mevcut sicil tasdiknamesi ibraz edilir. Şayet vizesi 5 yıl öncesinden ise tasdiknamenin Esnaf Sicil Müdürlüğünde vizesinin yenilenmesi gerekir. 
- İmza Beyannamesi: Noterden. 
- İkametgâh Belgesi. Muhtarlıktan temin edilecektir. 
- İki adet vesikalık fotoğraf: Fotoğraf ilk kez kredi kullanacak olanlardan istenmektedir. 

Meslektaşlarımızın Dikkatine… Oto Sanatkarı esnafımız; Esnaf Kredisi kullanımı ile ilgili daha geniş bilgiyi; S.S.İstanbul Oto Sanatkarları ve Benzerleri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi’nden ve Halk Bankası Şubelerinden alabilir. 

S.S.İstanbul Oto Sanatkarları ve Benzerleri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi’nin adres ve telefonu:

Atatürk Oto Sanayi Sitesi Ahi Evran Caddesi Ata Center İş Merkezi No:1 Kat:5

Maslak /İSTANBUL

 Tel: (212) 276 11 34